Pumper til rett pris og rett tid.

Kvernpumpe GLX 155 - 170

Teknisk beskrivelse

Kvarnpumpen er beregnet for pumping av tung kloakk fra steder som mangler naturlig fall til avløpsanlegg. Maks-kapasiteten er på henholdsvis 230, 240,260 og 335 liter per minutt.

Pumpen finfordeler forurensningene og gir dessuten et relativt høyt trykk. Det betyr at man kan bruke en vanlig PEM 40x32 eller grovere som avløpsledning. Ledningen dimensjoneres som vanlig med hensyn
til løftehøyde og lengde.

Ta kontakt for pumpekurve til GLX 170.


GLX - 3x400V
Navn ArtnrMotor kW P2Strøm AHmaks mvpQmaks l/min PrisAntall
GLX - 3x230V
Navn ArtnrMotor kW P2Strøm AHmaks mvpQmaks l/min PrisAntall
GLX 170 T kvernpumpe P13944.0019.842330 53600.00 Kr

På lager