Pumper til rett pris og rett tid.

Membranhydrofor stål

Teknisk beskrivelse

Membranhydroforen skiller seg fra den vanlige hydroforen gjennom at den består av to separate kammere adskilt av en membran. Dette innebærer at mer vann presses ut av tanken innen pumpen behøver å starte. Man kan altså velge en mindre tank.

Normalt erstattes en 150 liters vanlig hydrofor med en 50 liters  membranhydrofor. Denna konstruksjon av membrantanker har vist seg å være den beste med tanke på membranens levetid. På samme vis som i en vanlig hydrofor bør luftmengden kontrolleres regelmessig. Lufttrykket skal være ca 3 hg under pumpens starttrykk ved tom tank.


Membranhydroforer montering på pumpe
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
4 l EMS vertikal hvit P02904 531.00 Kr8 l EMS vertikal grønn P02618 552.00 Kr8 l EMS vertikal hvit P02928 552.00 Kr12 l EMS vertikal hvit P029412 654.00 Kr18 l EMS vertikal hvit P029618 737.00 Kr24 l EMS vertikal grønn P026224 814.00 Kr24 l EMS vertikal hvit P029824 813.00 KrMembranhydroforer liggende
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
20 l EMS horisontal P028020 957.00 Kr60 l EMS horisontal P028160 2265.00 Kr80 l EMS horisontal P028480 3538.00 KrMembranhydroforer stående
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
60 l EMS vertikal P026360 2265.00 Kr80 l EMS vertikal P026580 3538.00 Kr80 l 16Bar Membr.tank Vertikal P027580 5640.00 KrMembranhydroforer stående ( egghvit )
Navn ArtnrStørrelse l PrisAntall
100 l Membr.tank USA Vertikal P0266100 4111.00 Kr200 l Membr.tank USA Vertikal P0268170 5986.00 Kr310 l Membr.tank USA Vertikal P0270300 8381.00 Kr450 l Membr.tank USA Vertikal P0272450 11734.00 Kr