Pumper til rett pris og rett tid.

Franklin skjøtesett

OBS!

Unngå å utsette skjøtesettet for fukt under monteringen.

Montering

1. Tre strekkavlasteren og plastrøret over gummikabelen.

2. Avmandtle, klipp og skjøt de fire lederne farge for farge slik at skjøten blir kort nok til å få     
    gummikabelens ytterkappe ned i plastrøret.

3. Det er viktig at skjøtehylsene kontaktpresses skikkelig, helstmed en god tang som er beregnet for 
    dette formålet.

4. Puss gummikabelens ytterkappe med sandpapir.

5. Før ned og skru fast plastrøret over kontakten.

6. Legg så kabeln slik at skjøten henger vertikalt

Støping av epoxy

1. Støpemassen skal blandes først når monteringen over er utført.

2. Hell det gule inneholdet fra den ene flasken over i den andre flasken med blank veske.

3. Bland så veskene til fargen blir helt homogen og smått begynner å bli varm. Bruk den medfølgende
     trepinnen til omrøring. Ikke rist på flasken.

4. Fyll så plastrøret helt opp til midt på gjengene med støpemasse. La eventuelle luftbobler slippe ut
     ved å bevege forsiktig på kabelen. Etterfyll ved behov.

5. Monter strekkavlasteren uten å dra til strekkavlasterens klemmutter. I en omgivelsestemperatur på 
     15 - 30° C herder støpemassen på ca 10 min. Skjøten skal likevel henge i ro og herde i minst 45 min.
      Under herdingen skal skjøten beskyttes mot kald vind eller annen kaldtrekk.

      Ved en omgivelsestemperatur under 15° C skal de to flaskene oppbevares i romtemperatur i minst 
      30 minutter før blandning. Ved en omgivelsestemperatur over 30° C skal skjøten kjøles med en fuktig
      klut.