Pumper til rett pris og rett tid.

E.M.S. Infiltrasjonsfilter

Infltrasjonsfltret plasseres i trekammerbrønnens utløpsrør. Det fltrerer
effektivt utgående avløpsvann for partikler som ellers ville tettet igjen
infltrasjonssengen. Ved en eventuell oversvømmelse i trekammerbrøn-
nen hindrer infltrasjonsfltret den flytende slamskorpen fra å spyles ut i
infltrasjonssengen. Ved å benytte et infltrasjonsflter øker du livslengden
på infltrasjonssengen og slipper dermed dyre kostnader og andre plager
som et igjenslammet infltrasjonsanlegg medfører.
E.M.S. infltrasjonsflter er utførlig testet gjennom flere år av den Svenske
Stats Utprøvingsanstalt i Borås og kan vise til meget gode resultater.


E.M.S. Infiltrasjonsfilter
Navn Artnr PrisAntall
Infiltrasjonsfilter E.M.S. Z3535 369.00 Kr

Utsolgt