Pumper til rett pris og rett tid.

Senkbar hydroforpumpe UPI

Generellt

Med en rett installert pumpt er forutsettningen for en trygg og siker vannforsyning meget stor. De fleste driftsforstyrrelser kommer av feilaktig installerte pumper.

De vanligste årsakene er:

1. Anlegget mangler er ordentlig motorvern (gjelder 3-fas pumper)

2. Pumpen har blitt kjørt mot stengt kran eller at trykkbryteren er defekt/feiljustert.

3. Pumpen har frosset i stykker.

Følg derfor instruksjonene under nøye.

Levering

Kontroller at pumpen ikke har transportskader.

Montering

Pumpen skal monteres på frostfri dybde. En kort kuldeperiode er nok til å skade pumpen.

Dreieretning

1-fas pumpen går alltid riktig vei.
3-fas pumpen kontrolleres ved å bytte dreieretning på motoren. Den dreieretningen som gir mest vann er den korrekte retningen.

Feilsøkning

Før pumpen leveres til service, dra ut støpselet fre stikkontakten og kontroller følgende:

1. Det er spenning i stikkontakten.

2. At pumpehjulet ikke er blokkert av noen forurensning.

3. At nivåvippen kan bevege seg fritt.

Reparasjon

All reparasjon under garantitiden skal utføres av et serviceverksted godkjent av E.M.S.