Pumper til rett pris og rett tid.

Byggpumpe GLG 211 - 226

Bruksområde

Byggpumpen er bergenet for bruk ved bygg og anleggsarbeid der vannet inneholder sand. Sand er alltid slipende hvilket innebærer at pumpehjulet og ev. pumpehuset utsettes for et slitasje som må regnes for normalt.

Kloakkpumpene e beregnet for pumping av vann med en forurensningsgrad tilsvarende det som normalt finnes i andre og tredje kammeret i en trekammarbrønn. Pumpen har ingen skjærende egenskaper og kan heller ikke brukes til langfibrede forurensninger.

Montering

Pumpen inneholder olje som er ufarlig men som kan gi smak til drikkevann. Om det finnes grovere forurensninger i vannet bør en sil e.l. monteres for å beskytte pumpen. Kontroller at nivåvippen kan arbeide fritt.

Om pumpen skal kjøres manuellt skal nivåvippen festes i øvre stilling. Pumpen skal stå plant eller henge et stykke over bunnen.

Viktig

Pumpen skal aldri henge etter elkabelen.

Service

Om det finnes sand eller andre slipende emner i vannet utsettes pumpehjulet for en normal slitasje. Bytte av pumpehjul ansees som normalt vedlikehold. For øvrig er pumpen helt vedlikeholdsfri. Skulle det dukke opp oljedråper i vannet som misstenkes å stamme fra pumpen, så bør pumpen tas ut for service.

Feilsøkning

Før pumpen sendes inn for service; dra ut støpselet fra stikkontakten og kontroller at

1. Det er spenning fram til stikkontakten.

2. Pumpehjulet ikke er blokkert av noen forurensning.

3. Nivåvippenen får bevege seg fritt.

Reparasjon

All reparasjon i løpet av garantitiden skal utføres på et av oss godkjent serviceverksted.

Viktig

Pumpen er utstyrt med ledning og støpsel som, om den skades, skal den byttes ut av et servicefirma EMS har godkjent da det trenges spesial-verktøy.