Pumper til rett pris og rett tid.

Lensepump DP 60

Generellt

Med en pumpe som har blitt installert riktig og går i rett miljø er forutsettningen for sikker og langvarig drift meget stor. De fleste driftsforstyrrelser kommer av feilaktig håndtering av pumpen.

De vanligste årsakene er:

1. Mekanisk påvirkning, f. eks. i stykker klemt kabel.

2. Pumpen har blitt kjørt i vann som inneholder forurensninger som f. eks. treflis, filler og lignende.

3. Vannet inneholder sand, småsten eller andre slipende partikler.

4. Pumpen har blitt brukt til pumping av etsende medier som f. eks. silosaft, urin, salt/brakk vann og lignende.

Dette fører ofte till unødige reparasjonskostnader.

Bruksområde

Pumpen er beregnet for rent lett smusset vann.

Montering

Pumpen inneholder olje som er ufarlig men som kan gi smak til drikkevann. Om det finnes grovere forurensninger i vannet bør en netting eller lignende monteres for å beskytte pumpen.
Kontroller at nivå-kontrollen kan arbeide fritt.

Om pumpen skal kjøres manuellt skal nivåkontrollen festes opp.
Pumpen skal stå plant eller henge et stykke over bunnen.

Viktig

Pumpen skal aldri henge etter elkabelen.

Service

Pumpen er helt vedlikeholdsfri om den brukes under normale forhold.

Feilsøkning

Før pumpen sendes inn for service; dra ut støpselet fra stikkontakten og kontroller at:

1. Det finnes spenning fram til stikkontakten.

2. Pumpehjulet ikke er blokkert av noen forurensning.

3. Nivåkontrollen kan bevege seg fritt.